Arlington, VA.- Ngày 1 tháng 9, 2017, Đức Giám Mục Michael F. Burbidge Giáo Phận Arlington đã chính thức công bố việc thiết lập Giáo Điểm Truyền Giáo tại Miền Tây Fairfax cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại các Quận Fairfax, Loudoun, và Prince William.

Giáo Điểm Truyền Giáo mới mang tên Đức Mẹ La Vang sẽ khởi sự dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Thánh Veronica ở Chantilly cho đến khi một một nhà thờ riêng biệt sẽ được xây cất. Tên của giáo điểm này tưởng niệm việc Đức Mẹ hiện ra tại Việt Nam năm 1798, vào lúc người Công Giáo bị bách hại.

Đức Giám Mục Burbidge nói: “Từ khi tôi đến Giáo Phận Arlington, tôi đã tiếp tục ái mộ đức tin năng động và sốt sắng của cộng đồng Việt Nam. Do đó để có thể tuyên bố việc thiết lập Giáo Điểm Truyền Giáo Đức Mẹ La Vang như một niềm vui và vinh dự,tôi tri ân sự yểm trợ của Cộng Đồng Việt Nam, đặc biệt là việc yểm trợ mục vụ của Phụ Tỉnh Đa Minh Hải Ngọai Thánh Vinh Sơn Liêm. Công trình của phụ tỉnh rất cần thiết cho việc phục vụ người Công Giáo Việt Nam khắp nơi.”

Đức Giám Mục Burbidge Bishop Burbidge cũng tuyên bố Linh Mục Phó Quốc Luân, O.P., phó xứ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sẽ đặc biệt phụ trách việc chăm sóc cho những người được phục vụ tại Giáo Điểm Truyền Giáo Đức Mẹ La Vang.

Giáo Điểm Truyền Giáo Đức Mẹ La Vang được tạo dựng bên trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington. Cũng như giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo điểm truyền giáo mới sẽ được điều hành bởi các linh mục do Phụ Tỉnh Đa Minh Thánh Vinh Sơn Liêm, tại Calgary, Alberta, Canada bổ nhiệm.

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập măm 1979 như một “Giáo Xứ Thể Nhân” trong Giáo phận Arlington để phục vụ cho cộng đồng Việt Nam. Theo Giáo Luật, các giáo xứ thể nhân là các giáo xứ được thiết lập để phục vụ cho những người Công Giáo thuộc một ngôn ngữ, quốc tịch hay nghi thức đặc biệt.

Nghị định thiết lập giáo điểm truyền giáo mới có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 3 tháng 9, 2017. Đức Cha Burbidge thông báo cho các giáo dân tại đây khi ngài cử hành Thánh Lễ lúc 2 giờ chiều tại nhà thờ Thánh Veronica.

Cùng với việc thiết lập giáo đểm truyền giáo Đức Mẹ La Vang và giáo điểm truyền giáo Thánh Gabriel tại Manassas, giáo phận Arlington hiện nay có 70 giáo xứ và 6 giáo điểm truyền giáo, phục vụ cho khoảng 550,000 người Công Giáo tại miền Bắc Virginia. Giáo phận cũng cung cấp các linh mục cho hai giáo xứ thuộc giáo phận San Juan de la Maguana tại Dominican Republic.

Bùi Hữu Thư