TÌNH YÊU
Ảnh của Tấn Đạt
Xin cho mãi mãi bên nhau
Dù cho sóng gió trước sau vẫn bền
Happy Valentine !!!
(bt)