HOA TẾT NẮNG XUÂN
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Qua Hoa Tết vui nở dưới nắng xuân
Gia đình Trang Ảnh Nghệ Thuật
Chiêm/Niệm/Thiền
Kính chúc Quý độc giả
năm Mậu Tuất
Thân tâm an lạc và vạn sự như ý.
Trân trọng.