TĨNH LẶNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Hãy cho tôi những phút giây tĩnh lặng
Thật là tĩnh lặng
Nghiêng vai buông gánh chiều trĩu nặng
Nhẹ đi vào cõi hư vô
(Trích thơ của Trinhcamle)