MÙA NƯỚC NỔI
Ảnh của Tấn Đạt
Lũ về mang cả cá tôm
Thuyền câu mấy bận bữa cơm no lòng
Bậu, qua tình nghĩa mênh mông
Có nhau ngày hạ đêm đông… ngại gì !
(Trích thơ của Đỗ Mỹ Loan)