Từ hang đá Belem đến đồi Golgota

*Suy niệm Mùa Chay : Tuyệt đỉnh Công trình Cứu Chuộc Nhân loại.

“ Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình,
vác Thập giá mình mà theo Ta.” (Mt: 16,24)

“Ngài đã trở nên nghèo để chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo
của Ngài” (Xc.2 Cr.8,9 –Trích Sứ Điệp Mùa Chay ĐTC Phanxicô

*Có Tình yêu nào vĩnh cửu theo thời gian ?
Có Tình yêu nào đọng mãi trong không gian ?
Có Tình yêu nào chuyển thành muôn sắc màu rực rỡ ?
Có Tình yêu nào mà muôn lòng ngất ngây bỡ ngỡ ?

* Không có Tình Yêu nào,
Mà nhân loại khát khao,
Bằng Tình Yêu Thiên Chúa,
Chết cho ta vì yêu!

* Đêm đông sương tuyết Be-lem,
Hang đá buốt lạnh nơi chiên bò lừa,
Chúa Trời giáng thế năm xưa,
Suối nguồn Hồng phúc tuôn mưa cứu đời.
Gương ba mươi năm của Người,
Âm thầm nhẫn nhục sống nơi quê nghèo,
Song thân vâng phục mọi điều.
Cảm thương nhân thế trăm chiều oan khiên.
Ba năm ngắn ngủi rao truyền,
Ruổi rong cứu độ khắp miền ngày đêm,
Nhân từ thương xót bày chiên,
Ủi an, thúc giục, nhủ khuyên quay về.
Loài người tội lỗi u mê,
Ham danh mê sắc thoả thuê đêm ngày,
Chiến tranh chém giết phơi bày,
Tranh quyền đoạt vị đắp xây cho mình,
Nhìn người đói khổ làm thinh,
Câm, mù, què, hủi lại khinh chê cười.
Lòng thương xót Chúa khôn nguôi,
Cứu nhân độ thế đem nguồn an vui,
Ba năm giảng dạy cho đời,
Muôn năm lưu lại một trời yêu thương,
Niềm tin xác tín tỏ tường,
Chứng tích Tân Ứớc tấm gương muôn đời.
Phúc cho nhân thế người ơi!
Chính Con Thiên Chúa Làm Người cứu ta!
Nhìn lên đồi Gôn-gô-ta,
Chúa trên Thập Giá giao hoà trần gian,
Cứu ta khỏi kiếp lầm than,
Đưa lên hưởng phúc Thiên Đàng vĩnh an.

* Hỡi con hãy bước theo Ta!
Con đường Thập Giá chan hoà Yêu thương,
Sinh nơi Máng cỏ tầm thường,
Chết trên Núi Sọ khơi nguồn Tình yêu.

Đinh văn Tiến Hùng