MẬT NGỌT HOA XUÂN

Ảnh của Lê Trị

Xuân về hoa mới mật ngon

Chim muông thanh thản bữa no hằng ngày

Chúa Trời huyền nhiệm lắm thay!

(bt)