TUỔI HOA TRÊN ĐỒI HOA XUÂN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Tuổi hoa em thật hồn nhiên
Như hoa xuân nở thiên nhiên trên đồi
Tạ ơn Chúa cả trên trời.
Thương ban em có một thời thần tiên.
(nđc)