BIỂN CHIỀU
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Biển về chiều dịu dàng và lặng lẽ
Sóng rì rào khe khẽ hát lời ru
Sắc hoàng hôn nhuộm đỏ áng mây mù
(Trích thơ của Biển Chiều)