CẦU VỒNG VÀ MƯA
Ảnh của Lê Trị
Phía sau cơn mưa còn chiếc cầu vồng
Tôi vẫn mải mê tìm đôi bờ cho một dòng sông
Có những cây cầu bắc qua rồi lỡ nhịp
Ảo ảnh năm xưa
lung linh mãi trong lòng.
(Trích thơ của Nguyen Freddie)