NẮNG SOI HOA NỞ
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Nắng soi hoa nở bên thềm
Ngắm hoa lòng thấy êm đềm bình yên.
(tn)