SÓNG BIỂN TRƯA HÈ
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Có một lần biển và sóng yêu nhau,
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng.
Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng,
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca.
(Trích thơ củaTrần Ngọc Tuấn)