NHỮNG CON THUYỀN XƯA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Quê tôi bên Thái Bình Dương
Những con thuyền cũ thân thương dạt dào.
(bt)