Mùa Thánh Hiến

Mùa thánh hiến cánh đồng lúa chín
Chuông thánh đường chào kính ứng sinh
Đặt tay truyền chức quên mình
Ơn lành ban xuống Thánh linh mở lòng.

Ngày thánh hiến trông mong đã đến
Suốt cuộc đời dâng hiến đầy vơi (Vita consecrata)
Từ nay ngôn sứ Nước Trời
Bước đi theo Chúa khắp nơi lúa vàng. (Sequela Christi)

Đời thánh hiến thôn làng sớm tối
Quên thân mình lắm nỗi đa đoan (多端)
Một lòng phục vụ cộng đoàn
Là Kitô khác vẹn toàn bước theo. (Alter Christi)

Người thánh hiến : khó nghèo, khiết tịnh
Luôn vâng lời, tôn kính bề trên (Perfectae Caritatis)
Biết bao nhân đức báo đền
Đầu đàn dẫn dắt đoàn chiên theo cùng. (In Persona Christi Capitis)

Các tu sĩ cùng chung sứ vụ (Missio)
Khắp mười phương tứ xứ một nhà
Nụ cười vui vẻ mặn mà
Cuộc đời dâng hiến có ta có mình.

Nhờ giáo sĩ tận tình nhập cuộc
Bằng việc làm cứu chuộc nhân gian
Cuộc đời đắm đuối lầm than
Đem ‘‘Tin Cậy Mến’’ tràn lan cõi trần.

Lời khấn nguyện cộng đoàn Giáo xứ (Lex orandi)
Xin Chúa ban mục tử thực thi
Cuộc đời thánh hiến tu trì
Dâng mình cho Chúa quy y trọn đời.

Cùng dâng Chúa Ngôi Lời từ ái
Nhờ công ơn quảng đại, phụng thờ
Quý cha, phó tế, các sœurs
Cộng đoàn vững mạnh là nhờ đời tu.

Lê Đình Thông