HOA NỞ BÊN ĐƯỜNG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Ngắm hoa đua nở bên đường
Nghiệm ra Thượng đế yêu thương loài người
(bt)