NGỰA HOANG BÊN RỪNG THU
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Rừng Thu nắng đẹp dịu dàng
Ngựa hoang thanh thản cỏ vàng hả hê
(nđc)