SƯƠNG SỚM HỒ THU DỊU DÀNG

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Tạ ơn Thiên chúa thương ban

Cho con buổi sáng bình an dịu dàng

(nđc)