MẸ BÊN THÁNH GIÁ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Mẹ Vua Cứu Thế: Mẹ Sầu Bi.
Đau khổ vì Con, cũng chỉ vì:
Ý Chúa vâng theo: không nản chí,
Đồng công cứu chuộc: chẳng hoài nghi.
(Trích thơ của Thế Kiên Dominic)