TÁC PHẨM TỪ TRỜI
Ảnh của Tấn Đạt
Thiên nhiên tác phẩm từ trời
Tạ ơn Thượng đế tuyệt vời thương ban.
(bt)