28. NGƯỜI ĐA CẢM
Trầm Đồn Tử lên phố nghe đọc sách, lúc nghe đến đoạn Dương Văn Quảng bị vây khốn ở Liêu châu, trong không có lương thảo và ngoài thì không có binh cứu viện, ông ta mặt mày ủ rủ bèn thở dài, khi về đến nhà còn lẩm bẩm nói:
- “Có cách gì giúp ông ta giải vây chứ ?”
Cuối cùng vì buồn mà sinh bệnh.
Người trong nhà khuuyên ông ta nên đi đây đi đó để giải khuây, nhưng khi ông ta nhìn thấy nhiều người đang vác tre đi trên đường, thì lại buồn bả nói:
- “Cây tre mà vạt nhọn như thế, người đi đường bị đâm nhằm thì làm sao ?”
Thế là sau khi về nhà thì luôn lải nhải chuyện cây tre vạt nhọn và đâm, bệnh tình nặng thêm.
Người nhà vội vàng đi mời một bà đồng đến, bà đồng làm bộ giở mánh khoé nói:
- “Tôi đã kiểm tra sổ sinh tử ở âm phủ và viết lại y nguyên như thế này: ông lần sau sẽ biến thành con gái, lấy một ông chồng tên là Ma Ha, rất là xấu xí.”
Ông ta nghe như vậy càng thêm buồn bả, bệnh tình càng nặng thêm.
Bạn bè thân hữu đến an ủi, muốn ông ta thanh thoả, nhưng ông ta nói:
- “Nếu muốn lòng tôi được thanh thoả, thì phải làm cho Dương Văn Quảng được giải vây, kêu những người ta vác tre về nhà, bắt Ma Ha phải ly dị tôi mới được !!”
(Ứng hài lục)

Suy tư 28:
Người đa cảm thì khác với người nhiều chuyện, người nhiều chuyện thì khác với người nhiều việc, người nhiều việc thì khác với người có trách nhiệm...
Người đa cảm thì luôn âu sầu ủ rủ vì chuyện không đâu thế là tự mình làm khổ mình và gia đình; người nhiều chuyện thì không âu sầu ủ rủ nhưng gặp đâu nói đó, đem chuyện ông này nói qua chuyện bà nọ, thế là gây mất lòng mất bề người khác; người lắm chuyện thì chuyện gì cũng xía vô, chuyện này xía vô một chút, chuyện kia xía vô một chút, và cuối cùng vì nhiều chuyện mà trở thành không có chuyện gì để mà làm, thế là trở nên người lắm chuyện; người có trách nhiệm thì khi được giao cho việc gì thì họ tận tâm làm hết mình, họ sẽ làm công việc của mình thật chu toàn...
Người Ki-tô hữu là người không đa cảm âu sầu phiền muộn, nhưng họ luôn vui vẻ vì có niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh; họ không nhiều chuyện cũng không là người lắm chuyện, nhưng họ là những người biết làm nhiều công việc có ích cho cộng đoàn và tha nhân, và họ biết có trách nhiệm khi phục vụ mọi người, bởi vì họ biết rằng ở dưng là cội rễ mọi sự dữ, và mọi tội lỗi đều do lắm lời lắm chuyện mà ra.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info