JMJ PANAMA 2019
từ 24 đến 27/01/2019

‘‘Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,
Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.’’ (Lc 1,38)Tà áo Mẹ màu xanh huynh đệ
Luôn chở che giới trẻ năm châu
Logo Đại hội xanh màu
Hướng về Thánh giá nguyện cầu Nữ Vương.

Cùng tiến bước theo gương Đức Mẹ (Lc 1,39)
Panama : thế hệ thanh xuân
Magnificat tin loan :
‘‘Ngợi khen Thiên Chúa, hân hoan vui mừng.’’ (Lc 1,46-47)

Các bạn trẻ chung lưng sát cánh
Mỗi một người nên thánh bản thân
JMJ : nguồn suối canh tân
Cộng đoàn đổi mới, thánh ân tuôn tràn.

Mẹ yêu dấu ân cần ban phước (Mater amabilis)
Màu xanh dương phẩm tước Mẫu Thân
Nước trời xanh biếc bình an
Niềm vui hy vọng tràn lan thế trần.


Mẹ chỉ lối theo đàng công chính (Mater boni consilii)
Cho tâm hồn thanh tịnh bình an
Mẹ là nguồn suối thánh ân
Nào cùng thánh hóa, trần hoàn trinh trong.
Mầu nhiệm thánh : hoa hồng mầu nhiệm (Rosa mystica)
Tỏa ngát hương họa hiếm đèn chầu
Xóa tan tà thuyết đục ngầu :
Liên Xô sụp đổ, Đông Âu đường cùng.

Trong Đại Hội : Tin Mừng dẫn lối :
Kinh Truyền Tin tiếp nối đất trời
Mẹ là tôi tá vâng lời
Tuân theo thánh ý, rạng ngời đức tin.

Các bạn trẻ cầu xin Thiên Chúa
Luôn trung thành, lời hứa ‘‘Xin Vâng’’ (Mt 26,39)
Nào cùng thánh hóa gian trần
Ta là chứng tá Phúc âm giữa đời.

Lê Đình Thông