78. Chỉ có người nhận rõ chân lý và sống đời thánh thiện, thì mới có thể tìm được bình an chân chính trong tâm hồn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info