Chúa Nhật 3 THƯỜNG NIÊN. C
(Luca 1: 1-4; 4: 14-21)
XỨC DÂU


Khởi công chép lại hành trình,
Biết bao biến cố, ánh minh cao vời.
Giê-su Chúa Cả mọi thời,
Hạ thân giáng thế, làm người như ta.
Rao truyền khắp chốn gần xa,
Tin mừng cứu rỗi, mưa sa ơn trời.
Khắp miền danh tiếng rạng ngời,
Giê-su từ ái, đôi lời bảo ban.
Trở về quê cũ yên hàn,
Nơi thành sinh trưởng, sẻ san đôi điều.
Đọc lời sách Thánh cao siêu,
Xức Dầu linh ứng, thiên triều giáng ân
Thánh Thần ân sủng biện phân,
Tin vui rao giảng, thế nhân mong chờ.
Ăn năn sám hối hưởng nhờ,
Giam cầm giải thoát, bóng mờ xóa tan.
Mù què rạng sáng ủi an,
Tù đầy áp bức, than van giãi bày.
Hồng ân Năm Thánh lạ thay,
Mọi điều ứng nghiệm, nơi Thầy chí nhân.

Theo thói quen vào ngày lễ nghỉ, Chúa Giêsu vào Hội Đường để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hôm nay, người ta trao cho Ngài sách tiên tri Isaia, Ngài mở sách và đọc: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi. Với thái độ khiêm nhu, Chúa đã đọc xong, gấp sách lại và ngồi xuống. Mọi người chăm chú nhìn Ngài. Chúa Giêsu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Chúa không tự giới thiệu mình hay tự tìm cho mình một chỗ đứng. Có các tiên tri và lời Kinh Thánh làm chứng cho Ngài.

Chúa Giêsu không xuất hiện như một Thiên Chúa cao sang hay ở xa cách trên không. Chúa hạ thân làm người và mang thân phận con người để gần gũi chúng ta nhưng chúng ta lại khó chấp nhận Ngài. Chúng ta biết chương trình cứu độ nhân loại trải qua hằng ngàn năm. Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ và chuẩn bị tâm hồn con người đón nhận ơn cứu rỗi. Thiên Chúa đã chọn một dân riêng là dân Do Thái. Thiên Chúa đã dẫn dắt, hướng dẫn dân riêng từng bước trải qua biết bao dòng dõi. Chúa sai gởi các tiên tri để loan báo ngày giờ Đấng Cứu Thế đến và khơi dậy niềm hy vọng cứu độ.

Thời giờ đã mãn, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài đến để hoàn tất mọi sự mà các tiên tri đã loan báo về Ngài. Kinh Thánh đã diễn tả về Đấng Được Xức Dầu như sau: Ngài sẽ rao giảng tin mừng, chữa tâm hồn sám hối, giải thoát kẻ bị giam cầm, người mù được thấy và công bố năm hồng ân. Chúa Giêsu đã ra đi rao giảng tin mừng cứu độ và đã chữa lành bệnh tật cả hồn cả xác. Chúa khai mở năm hồng ân giải thoát con người khỏi sự ràng buộc của ma qủi.

Chúa Giêsu đến mang ơn cứu độ. Sứ mệnh của Chúa là tìm kiếm chiên lạc trở về. Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không phải người công chính. Truyện cổ kể rằng có một ông bị lạc khi du hành vào vùng cát xoáy. Khổng Tử đi qua thấy ông, thì nói: Rõ ràng ông phải xa tránh những chỗ như thế. Phật Quan Âm quan sát và nói với ông: Để sự khó khăn của ông nên như bài học cho mọi người. Mahômét cũng trông thấy liền nói: Ô, đó là ý Đấng Allah. Chúa Giêsu đi ngang qua thấy thế đã nói với ông: Cầm lấy tay Thầy, Thầy sẽ cứu con.

Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi lời tiên tri đã loan báo về Ngài. Ngài đã đến cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Lời của Ngài và các phép lạ Ngài làm là dấu chỉ ơn cứu độ đang ở giữa chúng ta. Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy nắm lấy tay Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta.

THỨ HAI, TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
(Mc 3, 22-30).
TRỪ QUỶ


Cạnh tranh Luật Sĩ tà ngôn,
Phê bình chỉ trích, tiếng đồn vang xa.
Chúa dùng quyền phép xua tà,
Nhiều người chứng kiến, ngợi ca tuyệt vời.
Luật sư ngược ngạo đôi lời,
Quỷ Bel-giê-bút, ám đời ông kia.
Chúa truyền ra lệnh phải lìa,
Qủi ma xuất khỏi, rẽ chia tan đàn.
Uy quyền phép lạ phá tan,
Đuổi ma xua quỉ, ban tràn ân thiêng.
Giê-su nhân ái dịu hiền,
Thân tâm chữa trị, thiêng liêng phần hồn.
Chớ đừng phạm thượng lộng ngôn,
Thánh Thần Thiên Chúa, túi khôn vũ hoàn.
Cầu xin thứ lỗi bất toàn,
Sấp mình thờ phượng, khôn ngoan sống đời.

THỨ BA, TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
(Mc 3, 31-35).
MẸ THẦY


Thân nhân thăm viếng gặp Thầy,
Bà con lối xóm, Mẹ thầy cũng qua.
Sai người nhắn gởi Chúa ra,
Đôi người kháo láo, các bà đợi trông.
Chúa nhìn vào giữa đám đông,
Thực hành thánh ý, hợp thông gia đình.
Anh em với mẹ kết tình,
Ai mà nghe Chúa, trổ sinh phúc lành.
Gia đình mở rộng thành danh,
Kết đoàn dân Chúa, thực hành ý Cha.
Tình thương chan chứa bao la,
Thành phần thân thể, Chúa là đầu tiên.
Dẫn đường hướng tới cõi thiên,
Ban muôn phúc lộc, người hiền kẻ ngay.
Gia đình Giáo Hội hôm nay,
Bao người tín hữu, cơ may dự phần.

THỨ TƯ, TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
(Mc 4, 1-20).
GIEO GIỐNG


Dụ ngôn gieo giống Nước Trời,
Người gieo hạt giống, giữa nơi cánh đồng.
Vệ đường rơi hạt uổng công,
Chim trời tha mất, còn trông mong gì.
Hạt rơi đất sỏi đường đi,
Mặt trời thiêu cháy, có chi trông chờ.
Bụi gai rơi hạt bên bờ,
Um tùm chết ngạt, vật vờ héo khô.
Hạt gieo đất tốt bên hồ,
Phì nhiêu mầu mỡ, nước vô nẩy mầm.
Sinh hoa kết qủa âm thầm,
Trĩu cây nặng hạt, đầy mâm trái vàng.
Truyền rao Lời Chúa xóm làng,
Thành tâm đón nhận, sinh ngàn hạt châu.
Lòng thanh tâm sạch ruộng dâu,
Sinh xôi nẩy nở, muôn mầu tốt tươi.

THỨ NĂM, TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
(Mc 4, 21-25).
ÁNH SÁNG


Thắp đèn trên giá bục cao,
Soi chung khắp chốn, dạt dào thấu xuyên,
Ánh đèn chiếu tỏa tinh tuyền,
Rạng soi muôn lối, lời khuyên mỗi ngày.
Chẳng gì dấu kín hôm nay,
Mai sau rạng sáng, làm lay lòng người.
Đong đầy đấu ấy vui cười,
Đong qua đong lại, gấp mười gấp trăm.
Lắng nghe lời Chúa chuyên chăm,
Phát sinh ân lộc, ngàn năm phúc lành.
Giầu sang phú quí công thành,
Gia tài đã có, Chúa dành thêm cho.
Rộng tay ban phát tự do,
Càng cho càng có, đừng lo thiếu gì.
Sống đời keo kiệt làm chi,
Đại tâm rộng lượng, từ bi với người.

THỨ SÁU, TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
(Mc 4, 26-34).
HẠT GIỐNG


Nước Trời ví tựa hạt gieo,
Ngủ đêm hay thức, mầm neo đất mềm.
Nở chồi sinh lá nhiều thêm,
Sinh hoa kết qủa, cả đêm lẫn ngày.
Hạt mầm bé nhỏ hôm nay,
Ngày mai gieo xuống, ai hay biết gì.
Đâm bông kết hạt đúng thì,
Nhà nông chăm chỉ, cũng tùy nhân duyên.
Quan phòng Tạo Hóa căn nguyên,
Môi trường phát triển, lưu truyền giống theo.
Nước Trời hạt cải bé teo,
Môn đồ nhóm nhỏ, đói nghèo khó khăn.
Dẫu rằng bắt bớ cản ngăn,
Chứng nhân sự thật, rạng danh cõi đời.
Cánh đồng truyền giáo khắp nơi,
Mở mang đạo giáo, gọi mời dấn thân.

THỨ BẢY, TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
(Mc 4, 35-40).
SÓNG BIỂN


Biển hồ sóng vỗ mênh mang,
Thuyền con rời chỗ, ghé sang bến này.
Đêm đen bão nổi cuốn quay,
Tông đồ gắng sức, loay hoay chống chèo.
Bập bềnh sóng nước ngập theo,
Thưa Thầy thức dậy, thả neo cứu người.
Chúa còn say ngủ nghỉ ngơi,
Mấy người ngư phủ, ngỏ lời xin thương.
Giê-su quyền phép tỏ tường,
Biển im gió lặng, mở đường tin yêu.
Quyền năng tuyệt đối cao siêu,
Vũ hoàn vâng lệnh, mọi điều phán ra.
Môn đồ kinh hãi kêu la,
Lạy Thầy cao trọng, ngợi ca danh Ngài.
Đức tin yếu kém van nài,
Xin Thầy củng cố, miệt mài vững tâm.