Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Đời sống của người tín hữu chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống và Bánh Thánh Thể. Chúng ta là thành phần của thân thể mình mầu nhiệm Chúa Kitô, tức là Giáo Hội.

Hôm nay, chúng ta theo chân Đức Kitô về làng Nazarét. Ngài vào Hội Đường Dothái Giáo theo như thói quen. Ngài đọc Lời Chúa, áp dụng lời đó cho sứ mệnh của Ngài: Ngài chính là Con Thiên Chúa, được sai đến, sống khó nghèo và rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó. Chúng ta cùng đi với Chúa, cùng học nơi Ngài sứ mệnh Chúa đến trần gian để đem Tin Mừng cho người nghèo khó, yếu đuối.

Học nơi Chúa: tìm Chúa nơi anh chị em bị khinh chê, nghèo khó, bị xã hội ruồng bỏ... Họ là ai? Cũng là người như chúng ta, đã được sinh ra, được Chúa hứa ban phúc trường sinh, họ cũng sẽ được ơn cứu độ, được nâng đỡ, được sống đúng phẩm giá con người như chúng ta... Nếu chúng ta thực hiện được điều trên thì thế giới chúng ta đang sống, mỗi ngày sẽ biến đổi nhiều hơn và đầy tình người.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Đền thờ là trung tâm của đời sống Công Giáo. Mọi sinh hoạt tôn giáo về phụng tự, đều bắt nguồn từ Đền Thờ. Chúng ta có năng đến Đền Thờ Chúa để tham dự việc phụng tự và gặp gỡ anh chị em không?

TRƯỚC BÀI II:
Để xây dựng và phát huy Giáo Hội, đòi hỏi phải có sự hiệp nhất. Đối với Cộng Đoàn cũng thế, muốn cho các hội đoàn được lớn mạnh thì sự hiệp nhất phải là điều đáng lưu tâm hơn hết.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Cùng với Chúa Kitô trở về làng cũ mà Ngài đã sống hơn 30 năm thuở thiếu thời. Nhân ngày Sabbat, Chúa vào hội đường để tham dự ngày lễ theo luật buộc. Anh Chị em chúng ta, ngày hôm nay có còn tuân giữ luật của ngày Chúa Nhật cách nghiêm chỉnh không?Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đón nhận Lời Chúa làm của ăn cho cuộc sống trần thế. Giờ đây, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết cho nhu cầu của Cộng Đoàn dân Chúa:

1. Xin cho chúng ta trong cuộc sống cộng đoàn qua những sinh hoạt đoàn thể sẽ giúp chúng ta hiệp nhất nên một trong Đức Kitô. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn phát triển: môt tâm hồn Việt Nam, một nền luân lý Việt Nam, một sự giáo dục, sống đạo theo truyền thống Việt Nam. Xin đừng để những quyến rũ, cạm bẫy của thế giới nầy chôn vùi, những gì chúng ta đã cưu mang, được dạy dỗ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Để bảo tồn và phát huy những đức tính cao đẹp của Mẹ Việt Nam, xin cho chúng ta biết gặp gỡ nhau trong những sinh hoạt tôn giáo với những sắc thái đặc thù của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những bậc làm cha mẹ, ông bà luôn ưu tư đến thế hệ trẻ, luôn hướg dẫn con cái về những đức tính cao đẹp như: * Tôn kính ông bà cha mẹ. * Thảo hiếu * Tình bằng hữu. * Lòng bác ái. * Đoàn kết. * Yêu thương và sống đùm bộc lẫn nhau. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục
Lạy Cha, là Chủ Tể của mọi dân tộc và thời đại, chúng con cùng quy tụ về đây từ khắp các nẻo đường, để cử hành mầu nhiệm yêu thương. Xin cho chúng con được trở nên nhân chứng của tình yêu Một Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.