Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến
Trong cuộc sống hằng ngày thỉnh thoảng chúng ta nghe trong cộng đoàn xứ đạo có những người phận nàn trách móc… vì những công việc dâng cúng, đóng góp của họ vào những nhu cầu cho giáo xứ-cộng đoàn mà không được tán dương khen thưởng công khai hay nhắc đến…

Giáo Hội mời gọi chúng ta loan báo Tin Mừng cho thế giới chung quanh trong phạm vi cá nhân, cộng đoàn với khả năng và tài sức không đặt điều kiện đền đáp hay khen tặng.

Qua bí tích rửa tội, mọi người tín hữu được mời gọi loan báo Tin Mừng bất chấp mọi nghịch cảnh của cuộc đời, những dèm pha chỉ trích của người đời. chúng ta cầu xin Chúa trong thánh lễ hôm nay, ban ơn cho chúng ta biết trung thành trong sứ vụ làm Ngôn Sứ trong thế giới đa diện hôm nay.

Với những tư tưởng chuẩn bị, chúng ta cùng chung tiếng với ca đoàn trong bài ca đầu lễ hôm nay.

Trước Bài Đọc I:
Thiên Chúa đã tuyển chọn ông Giêrêmia làm ngôn sứ cho Ngài. Chúa hứa sẽ cùng đồng hành với ông và ban ơn để ông chu toàn sứ vụ. Đó là tư tưởng chính của bài đọc I sau đây.

Trước Bài Đọc II:
Trong thư gửi tín hữu Côrintô mà chúng ta sắp nghe, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu trong ba nhân đức: Tin-Cậy-Mến. cần thực thi đức mến cao trọng hơn và hoàn hảo nhất.

Trước Bài Tin Mừng:
Tư tưởng của bài Tin Mừng hôm nay, tiếp nối Chúa Nhật tuần vừa qua, Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng tại hội đường Nagiaret, quê hương của Ngài, các đồng hương người thán phục kẻ khinh chê… Ngài buồn bả từ giã quê hương và đem Tin Vui đến với những ai sẵn sàng lắng nghe lời Ngài.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chuá Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian để làm sứ giả của Thiền Chúa. Chính Người đã đem Tin Mừng và chúng ta là những sứ giả tiếp nối sứ mạng cao cả ấy. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để làm ngôn sứ của Chúa.

1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Hàng Giáo Phẩm, các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ luôn ý thức sống ơn gọi hiến thân và sứ mệnh Ngôn Sứ cao cả Thiên Chúa ủy thác cho các Ngài coi sóc mà hết lòng phụng sự trong chức vụ và sứ vụ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa Giêsu không chỉ được sai đến với dân Do thái mà thôi nhưng cho thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mở lòng đón nhận những anh em không cùng tôn giáo với chúng ta, để hình ảnh Thiên Chúa đầy lòng yêu thương được nhận biết và tôn thờ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang bị bách hại, đau khổ để minh chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế luôn cảm nghiệm được Chúa đang cùng đồng hành và nâng đỡ họ trên mọi nẻo đường làm ngôn sứ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Trong ba nhân đức Đối Thần: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, cả ba đều cao trọng nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết dùng Đức Mến và Lòng Nhân Hậu đón nhận người khác như một quà tặng đến từ Thiên Chúa trong Mùa Xuân Kỷ Hợi đang đến, để mọi người cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng trong tiết Xuân đang xuống trên Quê Hương-Đất Mẹ Vệt Nam. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Trong Mùa Xuân đang đến, chúng ta nhớ đến Ông Bà Tổ Tiên, trong Gia Tộc-Họ Hàng, Giáo Xứ Cộng Đoàn đã yên nghỉ, xin cho các Ngài đuợc hưởng Một Mùa Xuân vĩnh cữu trên quê trời. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ tế:
Lạy Chúa, Chúa đang Chúa cần những ngôn sứ khôn ngoan và nhiệt thành để đem Tin Mừng trong thời đại chúng con hiện nay. Xin đốt lên trong chúng con đầy tràn lửa mến yêu để làm ngôn sứ của Chúa để chúng con thực sự trở nên ngôn sứ như lòng Chúa mong muốn trong thời hôm nay và ngày mai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.