31. DIỆU PHÁP NỊNH HÓT
Ở tỉnh Quảng Đông có một quan huyện rất thích người khác nịnh hót mình, mỗi lần tống đạt mệnh lệnh hành chánh thì các thuộc hạ đều tâng bốc tới tấp, ông ta thích thú vô cùng.
Có tên sai dịch thừa cơ hội ngồi gần bên ông ta bèn cố ý nói nhỏ với người khác:
- “Phàm là quan sứ đều thích người khác tâng bốc a dua, riêng độc nhất chỉ có đại nhân của chúng ta thì không như thế, ông ta rất coi thường những lời tâng bốc của người khác.”
Quan huyện nghe được, lập tức vẫy tay kêu tên sai dịch ấy lại nói:
- “Ai dà, biết được trong tâm của ta chỉ có nhà ngươi, ngươi đúng là một tên sai dịch ưu tú !”
Từ đó về sau ông ta rất thân cận với tên sai dịch.
(Ứng hài lục)

Suy tư 31:
Con người ta ai cũng thích được người khác khen mình, tâng bốc mình, đó là cái “nghiệp chướng” bởi tội mà ra, cho nên đó cũng là điều tự nhiên của nhân loại không có gì đáng nói, nhưng cái đáng nói đáng bàn là người nịnh hót biết tâng bốc nịnh bợ đúng lúc, nói cách khác là biết gãi ngứa đúng điểm “chết” của người thích người khác tâng bốc...
Cái hay nhất của ma quỷ khi cám dỗ con người là cái đúng lúc, nó biết lúc nào chúng ta thèm ăn, lúc nào thèm nhậu nhẹt để mà đưa rượu thịt đến, nó còn biết lúc nào thì dục vọng con người đòi hỏi, lúc nào thì cần được giải khuây để mà đưa người đẹp đến...
Đức Chúa Giê-su cũng được ma quỷ “canh me” cẩn thận nên đã cám dỗ Ngài ba lần thật đúng lúc, nhưng nó đã lầm to vì Đức Chúa Giê-su không những đã không bị mắc lừa mánh khoé của nó, mà lại còn cho nó ba bài học chua cay đắng xót...
Cứ ăn uống đúng lúc, cứ học hành đúng lúc, cứ đi dâng thánh lễ đúng giờ, cứ viếng Chúa Thánh Thể đúng giờ, cứ làm việc đúng ca, và nhớ cầu nguyện không ngừng, thì đứa nịnh bợ tâng bốc là ma quỷ cũng phải đứng mà nhìn, bởi vì nó không còn chỗ để chen vào trong cuộc sống của chúng ta.
Các thánh đã thành công khi làm như thế, quyết không có thời gian trống để tên nịnh bợ cám dỗ là ma quỷ chen vào !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info