Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta được Chúa mời gọi để thông phần vào đời sống ân sủng. Đồng thời, chúng ta cũng được kêu mời để thực hiện trong cuộc sống tinh thần phục vụ Thiên Chúa. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta vài gương mẫu sống thực tế qua những gương khác nhau của tiên tri Isaia, Thánh Phaolô và Thánh Phêrô, trong cách thức của các ngài đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Qua tinh thần của ngày lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Thiên Chúa tăng thêm sức mạnh để chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống hôm nay.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia đươc Chúa kêu mời đi làm tiên tri. Ngài cảm thấy bất xứng. Nhưng Chúa bảo ông vâng lời, qua đức vâng lời nầy Chúa đã biến ông trên nên dụng cụ của Chúa.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô bắt đầu cuộc rao giảng, Ngài chọn đề tài Chúa Kitô phục sinh, vì chính Ngài là nhân chứng đã cảm nghiệm được khi Đức Kitô đã hiện ra với Ngài trên đường Đamas.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa Giêsu kêu gọi những môn đồ đầu tiên sau mẻ cá lạ lùng. Ông Phêrô đã cảm nghiệm mình bất xứng trước phép lạ nầy. Nhưng với sự khuyến khích của Chúa, ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài.

Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng trên chiếc thuyền của thánh Phêrô, Ngài đã nhìn thấy những khó khăn và nhu cầu của các tông đồ. Giờ đây, chúng ta đặt vào tay Chúa quan phòng những nhu cầu của Cộng Đoàn chúng ta:

1. Xin cho chúng ta biết lắng nghe những huấn lệnh của Chúa qua các Đấng kế vị Thánh Phêrô: Đức Thánh Cha Phanxicô, Các Giám Mục và những đấng kế vị của các Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho các Cộng Đoàn Anh Em đó đây, biết lắng nghe Lời Chúa và đem áp dụng trong đời sống, để Lời Chúa được sinh hoa kết trái. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho các trường trong niên học mới, với sự cộng tác của thầy cô và phụ Huynh cùng với sự cố gắng của học sinh sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho ơn gọi của mỗi người giúp chúng ta biết canh tân cuộc sống, để đời sống thêm phong phú hơn mỗi ngày đặc biệt trong năm mới Kỷ Hợi nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, được hưởng niềm vui bất diệt muôn đời trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Chúa đã ban cho Isaia, Phêrô và Phaolô sự can đảm dấn thân theo tiếng gọi. Xin chấp nhận những ý nguyện chúng con dâng hiệp với của lễ tiến dâng trên bàn thờ chính là Mình Máu Con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.