33. MỘT “CON MÈO CHUỘT”

Trong nhà Kiều Yêm có nuôi một con mèo và cho rằng nó có cái mặt khác biệt, nên thường gọi nó là “con mèo hổ”.

Có vị khách nói:

- “Con hổ tuy rất dũng mãnh nhưng vẫn không thể bì với thần uy của con rồng, nên đổi là “con mèo rồng”.

Lại có người khách khác nói:

- “Rồng so với hổ đương nhiên là có thần uy, nhưng rồng thì thăng lên trên không và nổi trên làn mây mỏng, mây vượt qua rồng, chi bằng đổi tên là “con mèo mây.”

Lại có người khách nói:

- “Mây che mất trời cao, gió thì thổi nó đi rất mau, mây thấp không làm ngừng gió, nên đổi tên là “con mèo gió.”

Có người khách khác nói:

- “Cuồng phong nổi lên thì bức tường đủ sức ngăn nó lại, gió không bằng tường, gọi là “con mèo tường.”

Cuối cùng có một người khách nói:

- “Mặc dù bức tường kiên cố nhưng con chuột có thể đào lổ khoét tường, tường sẽ bị con chuột phá hoại, con chuột so với bức tường rất giỏi, vậy thì nên gọi nó là “con mèo chuột.”

Có một ông lão ở thôn bên đông nghe được, bèn cười nhạo những người ấy, nói:

- “Ái dà, bắt con chuột chính là con mèo, con mèo là con mèo, sao lại để nó mất đi bản tính của nó: vừa là chuột vừa là mèo chứ ?”

(Ứng hài lục)

Suy tư 33:

Ma quỷ đã mất đi cái dáng vẽ thiên thần vì nó kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa; nguyên tổ chúng ta đã mất đi ơn nghĩa làm con Chúa vì đã phạm tội muốn được “sáng mắt” như Thiên Chúa...

Có những người đàn ông muốn trở thành đàn bà và có những đàn bà trở thành đàn ông, cho nên họ đã trở thành những con người bất bình thường, bởi vì họ muốn làm trái ngược với tự nhiên mà Thiên Chúa –Đấng toàn năng- đã tạo dựng.

Thời nay có những nữ tu đòi làm linh mục để thực hiện cái gọi là quyền bình đẳng, họ đánh mất giá trị đời tận hiến theo Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a; thời nay có những linh mục đòi lấy vợ lập gia đình và sinh con đẻ cái, họ coi thánh chức linh mục là một nghề nghiệp hành chánh như các nghề nghiệp khác, và tồi tệ hơn nữa họ đã đánh mất chính mình trong những tham vọng tầm thường...

Con mèo là con mèo, không có chuyện vừa là con mèo vừa là con chuột, nếu không thì con mèo không thể làm tròn bổn phận của mình là bắt chuột.

Cũng vậy, nếu linh mục đòi kết hôn lập gia đình, thì không thể nào làm tròn bổn phận của mình là thánh hóa, cai quản và giảng dạy, bởi vì linh mục không phải vừa là mèo vừa là chuột, nhưng là một con người đã được xức dầu thánh hoá để trở thành một Đức Ki-tô thứ hai.

Nếu không tin thì xin cứ thử coi: cha sở lấy vợ, bà sơ làm linh mục, coi thử có ai đến bà sơ để xưng tội và có ai hân hoan cầm lòng cầm trí mà nghe lời giảng của ông cha sở có vợ như sư tử Hà Đông, còn con cái thì hút xách bặm trợn.v.v... !

Thưa, chỉ có những người không hiểu giáo lý tông truyền của Giáo Hội, cố chấp, kiêu ngạo và coi chức thánh như một quan chức như một tổ chức xã hội mới đòi phụ nữ làm linh mục, linh mục lấy vợ, đòi giáo hội tự trị và tách khỏi thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giê-su...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info