34. TỰ GÃI CHO SƯỚNG

Có người nọ vì trên thân mình rất ngứa bèn kêu đứa con trai nhỏ đến gãi ngứa, nó gãi ba lần đều không trúng chỗ ngứa, nên ông ta bèn kêu vợ lại gãi giùm, vợ gãi năm lần cũng không trúng chỗ ngứa, ông ta bèn nổi giận nói:

- “Vì gãi khó hay là tôi khó ?”

Liền tự mình ra tay, chỉ gãi một cái là trúng ngay chỗ ngứa !!

(Ứng hài lục)

Suy tư 34:

Mình ngứa mình gãi thì chắc chắn là gãi đúng chỗ ngứa hơn là kêu người khác gãi giùm.

Ngứa mà không được gãi thì khó chịu và đau khổ hơn cả bị tra tấn, nhưng ngứa mà được gãi đúng chỗ thì quả là sung sướng hết chỗ nói...

Có nhiều người năng lực có nhưng “được” ngồi chơi xơi nước, họ như người bị ngứa mà không được gãi, đau khổ rồi sinh ra oán hận; có nhiều người có năng lực và chuyên môn, nhưng cấp trên lại bố trí họ làm những việc không hợp với chuyên môn của họ, họ như người bị ngứa mà gãi không đúng chỗ, rất dễ bực mình và oán trời trách người. Tất cả hai loại “ngứa” trên đây đều rất dễ dàng sinh ra bất mãn, gây bè kết phái và làm cho cộng đoàn mất đoàn kết, nội bộ lủng củng...

Cũng có những người không bị ngứa, nhưng cũng làm bộ ngứa ngáy kêu anh em đến gãi giùm, tức là kêu anh em làm giùm công việc cho mình, còn mình thì nằm dài sung sướng hưởng thụ, và có khi thoá mạ anh em là không hết mình giúp nhau !!?

Đức Chúa Giê-su khi bị treo trên thập giá, Ngài không những ngứa ngáy khó chịu nhưng đau khổ tột cùng –tâm hồn và thân xác- nhưng Ngài không xin Chúa Cha “gãi” giùm, không kêu môn đệ Gioan “gãi” giùm, nhưng Ngài đã tự mình chấp nhận hy sinh để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại và chúng ta.

Tự mình gãi, tự mình hy sinh thì lúc nào cũng sung sướng và hạnh phúc hơn là nhờ người khác gãi và hy sinh giùm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info