83. Nếu chúng ta đem ý chí của mình dâng hiến cho Thiên Chúa, thì có thể khơi dậy sự kết hợp giữa Ngài với chúng ta là kẻ thấp hèn.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info