„Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh“(Isaia,6,3)

Trong thánh lễ Misa sau Kinh Tiền tụng, cả nhà thờ đọc hay hát vang rộn rã lời ca tụng Thiên Chúa: Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa“.

Đâu là nguồn gốc cùng ý nghĩa đạo đức thần học lời ca tụng hùng tráng này dâng lên Thiên Chúa?

Lời ca tụng này là câu hát xướng ca tụng Thiên Chúa trên trời do các Thiên Thần ca hát mà Ngôn sứ Isaia trong thị kiến đã nghe và ghi chép lại về quang cảnh Ông được Thiên Chúa kêu gọi trao cho sứ vụ là Ngôn sứ rao giảng Lời Chúa cho dân chúng. ( Isaia 6,1-8).

Lời kinh ca ngợi này cũng là tinh thần lời tạ ơn ca ngợi chào mừng Thiên Chúa mà vua thánh David viết trong Thánh vịnh 118, 25 ….sau khi chiến thắng trở về nhà.

Lời ca ngợi này cũng là lời dân chúng tung hô vạn tuế chào mừng Chúa Giesu ngày xưa cỡi lừa đi vào thành thánh Jerusalem.( Mt 21,9).

Lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa có nguồn gốc trong Kinh thánh, nhưng tới thế kỷ 4. ở trong vùng Đông phương Syria Palestina hay bên Aicập mới được đưa vào trong thánh lễ Misa.

Lời kinh ca tụng Thánh thánh thánh là thành phần trong thánh lễ Misa diễn tả bao gồm những tâm tình ý nghĩa đạo đức thần học:

- Lời tuyên xưng Thiên Chúa ba Ngôi

- Nhiều Giáo phụ Thánh như các thánh Gioan Chrysostomus, Theodor thành Mopsuestia, Cyrillo thành Alexanria, cho đó là lời loan báo Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian làm người. Chúa Giesu Kito đến chiếu tỏa tình yêu vinh quang Thiên Chúa đến bao phủ trần gian. Vì thế, lời ca tụng thánh thánh thánh được đọc hát xướng trong thánh lễ liền trước Kinh nguyện thánh thể giây phút truyền phép bánh rượu trở nên Mình Máu Chúa Giesu Kito.

- Là lời cảnh báo về một đời sống luân lý sao cho thánh thiện như Chúa là đấng Thánh.

- là lời mời kêu gọi hướng lên đời sống tâm linh.

- Lời kinh diễn tả khoảnh khắc thần thánh sự nối kết giữa trời và đất.

Lời kinh ca tụng này không chỉ theo phương diện kỹ thuật lễ nghi là một thành phần được đọc ca hát trong thánh lễ Misa, nhưng đó cũng là lời cầu nguyện của Giáo hội của dân Chúa.

Và xưa nay trong dòng lịch sử thời gian đã có không biết bao nhiêu nhà đạo đức thần học có năng khiếu thi ca nhạc sĩ đã suy gẫm cảm hứng viết thành những ca khúc bài hát dài ngắn khác nhau danh tiếng hùng tráng, giúp cho người hát, người nghe cảm thấm được tinh thần đạo đức của lời kinh ca tụng này.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long