85. Nếu ý chí của các con chưa đặt trên tất cả mọi sự, thậm chí rất khiến cho người ta ghét bỏ mọi sự để vui vẻ thuộc về Thiên Chúa, thì tuyệt đối không nên tin tưởng các con đã đạt tới hay chưa đạt tới biên giới của sự thuần khiết.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info