86. Lạy Chúa, ngài tạo dựng nên chúng con là vì Ngài, tâm hồn chúng con nếu không được Ngài, thì cuối cùng cũng không đạt được bình an.

(Thánh Augustin)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info