39. TRƯỚC KHI THÁNH NHÂN SINH RA

Nhà đạo học Chu Hy đời Tống nói:

- “Trời đất trước khi Khổng Phu tử sinh ra thì lịch sử văn minh rất tối, tựa như một đêm đen dài lâu vậy.”

Hàn lâm Lưu Hài đời Minh thì không cho là như thế, cười nhạo nói:

- “Ồ, chả trách người thời ông Phục Hy còn sống thì từ sáng đến tối đều đốt nến mà đi !”

(Hài Tùng)

Suy tư 39:

Trước khi Khổng tử sinh ra thì văn minh của nhân loại tối mò mò (!), đó là người ta quá đề cao Khổng tử ấy mà thôi, cho nên chẳng ai tin điều ấy...

Nhưng trước khi Đức Chúa Giê-su sinh ra thì nhân loại không những đang đi trong bóng tối tội lỗi, mà còn bị ma quỷ thống trị, nhưng sau khi Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người thì một kỷ nguyên mới xuất hiện, kỷ nguyên ánh sáng cứu chuộc và sự sống, như lời của Ngài nói:

“Tôi là ánh sáng thế gian.

Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối,

Nhưng sẽ nhận được

ánh sáng đem lại sự sống.”


Thánh Phao-lô gọi những người Ki-tô hữu là thánh nhân vì họ đã tin vào Đức Chúa Giê-su là Đấng rất thánh, cho nên có thể nói như thế này: trước khi những vị thánh –là chúng ta- sinh ra trong bí tích Rửa Tội thì chúng ta đi trong đêm tối, là con cái sự tối, nhưng sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội thì chúng ta đã trở nên con cái sự sáng, con cái của Thiên Chúa, do đó mà chúng ta phải sống như thế nào để cho mọi người không cười nhạo chúng ta, khi chúng ta tin vào Đức Chúa Ki-tô ?

Có cách này:

Trước kia chúng ta đi trong bóng tối và sống trong tội lỗi nên mọi hành vi ngôn ngữ của chúng ta đều bày tỏ sự bất chính; nay chúng ta đã được đi trong ánh sáng, sống trong ánh sáng thì ngôn hành của chúng ta phải đổi mới, phải cải thiện cho phù hợp với ánh sáng Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su, đó chính là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận như chính mình vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info