87. Không có Đức Chúa Giê-su thì đều là âu sầu hỏa ngục; có Đức Chúa Giê-su thì đều là thiên đàng ngọt ngào.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby http://nhantai.info