42. ĐƯỜNG DẦN ĐA NGHI

Trương Linh rất thích uống rượu và khinh thường thiên hạ.

Một hôm, có người đến thăm ông ta thì thấy ông ta ngồi dưới giàn đậu, tự mình nâng ly uống rượu và coi mọi người không ra gì, người ấy rất căm phẩn nổi giận bỏ đi.

Người ấy lại đi thăm Đường Bá Hổ, đem chuyện Trương Linh đối đãi cao ngạo với mọi người, và cười nhạo chửi mắng Trương Linh, Đường Bá Hổ cười nói:

- “Đó là ông cười nhạo tôi đấy !”

(Hài Tùng)

Suy tư 42:

Đem chuyện của người nghiện rượu và tính khinh người khác của họ mà đi nói lại với người cũng có tính như thế, thì chẳng khác gì nói xấu họ và chửi họ vậy...

Người “khôn ngoan” nửa vời thì thường có tính cách như thế, nghĩa là chỉ biết một nửa và nói một nửa, nửa còn lại thì mù tịt, nhưng luôn làm ra vẽ mình hiểu biết tất cả, cho nên dễ gây mất lòng người khác.

Người lãnh đạo khôn ngoan thì không biết nửa vời, nhưng biết rốt ráo vấn đề để chỉ đạo và can thiệp kịp thời, mà người lãnh đạo quan trọng nhất chính là các linh mục của Giáo Hội Công Giáo, các ngài được Thiên Chúa –qua Giáo Hội- giao phó linh hồn của giáo dân cho các ngài cai quản, thánh hoá và giảng dạy, cho nên các ngài có đủ ơn khôn ngoan để chu toàn bổn phận của một mục tử nhân lành và khiêm tốn...

Chỉ có những ai tự cao tự đại coi mình là “cha” của mọi người, rồi vô hình chung đã trở thành một ông chủ nhà hống hách thì mới có cái khôn ngoan nửa vời đem chuyện của giáo dân này nói cho giáo dân khác nghe, để rồi phá tan tinh thần đoàn kết trong giáo xứ của mình...

Khôn ngoan nửa vời thì khác rất xa với khôn ngoan thật, nó như bóng đêm và ánh sáng: khôn ngoan nửa vời là do tính kiêu ngạo của mình mà có, còn khôn ngoan thật là do Thiên Chúa ban cho qua sự khiêm tốn và không ngừng học hỏi của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info