90. Bạn không thể chỉ nghĩ rằng việc gì là quang vinh, nhưng cần phải suy nghĩ rằng, việc gì mình có thể làm được.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info