91. Nếu tâm hồn của chúng ta kết hợp chặt chẻ với Thiên Chúa, cảm giác ngọt ngào, ngay cả cái chết cũng không sợ, mà lại mong muốn được chết sớm, để được diện kiến Thiên Chúa.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info