44. TÌNH NGUYỆN ĐỂ CHÂN ĐÁ

Có tiều phu gánh củi vô ý đụng phải thầy thuốc, thầy thuốc hua tay muốn đánh, tiều phu la lên, nói:

- “Tôi tình nguyện để chân đá.”

Người đi đường bèn hỏi ông ta tại sao, tiều phu nói:

- “Chịu đựng được tay của ông ta nhất định là khó sống !”

(Tiếu phủ)

Suy tư 44:

Theo con nhà võ thì một cước bằng ba quyền, tức là sức mạnh của một cú đá bằng ba cái đấm, vậy mà ông tiều phu lại xin thà bị đá hơn là bị đấm, đúng là...điếc không sợ súng, nhưng nếu gặp người có võ nghệ thì dù đấm hay đá cũng đau và nguy hiểm như nhau.

Ma quỷ là tên cám dỗ cực kỳ lợi hại, nó biết dùng tay đấm (cám dỗ gần) và dùng chân đá (cám dỗ xa) để cám dỗ con người.

Với người sợ đau (sợ tội) thì nó cám dỗ xa để cho họ có cảm giác là không đau, cho nên cứ tà tà mà sống trong tội; với người không sợ đau thì nó cám dỗ gần, vì với những người này coi tội lỗi là không ra gì, cho nên cám dỗ gần hay xa thì cũng thế thôi...

“Lạy Đức Chúa Giê-su, bốn mươi ngày cầu nguyện ăn chay trong hoang địa, Chúa đã bị ma quỷ cám dỗ ba lần với những độc chiêu đánh gần và đánh xa để làm cho Chúa phải thua nó, nhưng ma quỷ đã thất bại hoàn toàn vì Chúa đã dùng chính lời Kinh Thánh và sự khiêm tốn để làm cho ma quỷ phải khiếp sợ.

Xin Chúa dạy cho chúng con biết chuẩn bị xa và chuẩn bị gần cho tâm hồn để khỏi sa chước cám dỗ, bằng cách cầu nguyện và sống Lời của Chúa mỗi ngày, và nhất là ban cho chúng con ơn soi sáng, để chúng con nhận ra rằng, cám dỗ xa hay cám dỗ gần cũng đều nguy hiểm như nhau cho linh hồn của chúng con. Amen”


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info