Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu thường nói: "Đường lối Thiên Chúa khác với đường lối con người". Hôm nay, chúng ta thấy rõ giáo huấn của Đức Kitô và đường lối trần gian khác biệt. Điều mà thế gian thường làm là lấy sự ác đối lại sự ác, lấy ơn đền ơn. Nhưng Đức Kitô chỉ cho các tông đồ và cho cả chúng ta thời nay là lấy ơn báo ác.
Trong xã hội hôm nay, chúng ta thấy con người thường đối xử với nhau theo kiểu: "Bên chín cân, bên mười lạn", "có qua thì mới có lại". Chúng ta là những môn đệ của Chúa, phải vượt ra khỏi vỏ óc cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi đầy hận thù mà vươn đến anh em, kể cả những người mà chúng ta không ưa. Nếu thực hiện được điều đó chúng ta mới xứng đáng là môn đệ Chúa.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Vua Saolê cùng với đoàn tùy tùng đi tìm bắt Đavíd. Chúa khiến Saolê ngủ say, Đavít và cận vệ đến sát lều trại của vua Saolê mà vua không hay. Cận vệ đã xúi Đavíd giết Saolê để trừ hậu hoạn. Nhưng Đavíd đã không làm điều đó.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô so sánh hai hình ảnh Ađam cũ và Ađam mới. Hãy phát triển hai hình ảnh đó trong con người chúng ta. Nói cách khác, hai phần thiên tính và nhân tính phải được bồi dưỡng để cả hai được phát triển đồng đều.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Giáo huấn của Đức Kitô xem ra nghịch lý trong xã hội mà chúng ta đang sống. Là những môn đồ của Đức Kitô, hãy lắng nghe và học hỏi, áp dụng vào chính đời sống của chúng ta, hãy biến thế giới chúng ta đang sống thêm an vui và tha thứ.


Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta vừa nghe lời giáo huấn tuyệt hảo của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn để thể hiện điều giáo huấn nầy vào đời sống thường nhật.

1. Xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng ta yêu mến kẻ thù và làm điều tốt cho những người thù ghét chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa ban ơn trợ lực, để chúng ta sống điều Chúa truyền dạy, thể hiện trong cuộc sống hằng ngày Lời Chúa trong Kinh Thánh và lời Giáo Huấn của Giáo Hội. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho các Hội Đoàn, biết đem tình yêu thể hiện trong môi trường họ hoạt động, cho giới mà họ đang sinh hoạt, để mỗi ngày cộng đoàn thêm hoa quả thánh thiện, yêu thương và đoàn kết. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta chạm trán với biết bao nhiêu ngưởi, bao nhiêu vấn đề phức tạp, xin cho ơn thánh Chúa giúp chúng ta lướt thắng mọi nghịch cảnh để có thể cảm thông với mọi ngưởi Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời, những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa Giêsu chúng con về tình yêu và sự tha thứ. Xin ban cho chúng con sức mạnh để có thể mở rộng tâm hồn và thể hiện điều chúng con đã học hỏi nơi Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.