93. Vì Thiên Chúa là nguyên nhân, nên để cho tâm hồn bạn lắng xuống để được đẹp lòng Thiên Chúa.

(Thánh Vincentius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info