46. CHỮ “XUYÊN 川” NGỦ LƯỜI

Có một thầy giáo vỡ lòng chỉ biết một chữ “xuyên 川”, thấy học trò đưa sách lại, bèn muốn tìm chữ “xuyên川” để dạy chúng nó, nhưng giở liên tiếp mấy trang sách đều không có chữ “xuyên 川”, đột nhiên nhìn thấy chữ “tam 三” bèn chỉ nó mà chửi:

- “Tao tìm mày khắp nơi mà không gặp, té ra mày ngủ lười ở nơi đây à !”

(Tiếu phủ)

Suy tư 46:

Chữ “xuyên川” và chữ “tam三” viết theo chữ Hoa thì khác nhau rất rõ ràng, chữ “xuyên” thì viết dọc, chữ “tam” thì viết ngang, nhưng thầy giáo mà lầm chữ “xuyên 川” thẳng đứng với chữ “tam 三” viết ngang thì tưởng chữ xuyên nằm “ngủ lười”, quả là ông thầy dốt và là chuyện hiếm có trên đời.

Chữ “giữ” đạo và chữ “hành” đạo thì không giống nhau, nó khác nhau như mặt trời với mặt trăng, nhưng có rất nhiều người Ki-tô hữu cho rằng nó giống nhau.

“Giữ” đạo là tuân giữ những gì mình đã học thuộc lòng khi còn nhỏ, như học thuộc lòng mười điều răn Đức Chúa Trời và sáu điều luật Hội Thánh, là phải đi xem lễ ngày Chúa Nhật, là phải đi xưng tội trong các dịp lễ lớn như mùa chay và mùa phục sinh, giữ chứ không sống, không thực hành đạo của mình...

Vì “giữ” đạo như thế nên có nhiều người Ki-tô hữu vẫn lớn tiếng thóa mạ anh em mặc dù họ vẫn thường xuyên đi lễ ngày Chúa Nhật; và vì “giữ” đạo nên họ cũng giữ Chúa trong bức tường ích kỷ của họ, làm cho người muốn tìm Chúa cũng tìm không thấy Chúa đâu trên con người của họ...

“Hành” đạo là thực hành cái đạo của mình, thực hành cái hiểu biết về đạo của mình, nói cách khác là mình đem Chúa đến cho tha nhân bằng cách sống Lời Chúa dạy trong cuộc sống thường ngày, chẳng hạn như làm việc bác ái giúp đỡ tha nhân, phục vụ và yêu thương những người nghèo, những người bị xã hội bỏ rơi, và ngay cả những người ghét mình...

Giữ đạo và hành đạo thì không giống nhau, giữ đạo là cựu ước và hành đạo là tân ước, chúng ta có thể so sánh: giữ đạo là những thầy Pha-ri-siêu thông luật và hành đạo là Đức Chúa Giê-su cùng các tông đồ.

Giữ đạo là pháo đài, hành đạo là đường đi, cho nên Đức Chúa Giê-su là con đường để chúng ta đi đến với Chúa Cha, và chúng ta cũng sẽ là con đường đi của tha nhân đến với Đức Chúa Giê-su và đến với anh chị em vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info