94. Công việc của Thiên Chúa thì tựa hồ như từng điểm từng giọt hoàn thành trong vô tình. Tinh thần làm việc của Thiên Chúa thì không mạnh mẽ, cũng không khinh suất. Thiên Chúa chúc phúc cho người mới bắt đầu công việc cách ảm đạm, so với người giàu có đàng hoàng bắt đầu công việc thì nhiều hơn.

(Thánh Vincentius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info