51. VỢ CHỒNG HỒ ĐỒ

Người nọ có sinh một đứa con gái, một người khác có đứa con trai hai tuổi, liền sai người đến cầu hôn.

Ông bố của em bé gái nổi giận nói:

- “Con gái ta một tuổi, con ông ấy hai tuổi. Giả sử con gái ta mười tuổi, con ông ấy hai mươi tuổi, thì làm sao mà gả cho thằng rể già chứ ?”

Bà vợ nghe được thì cười, nói:

- “Ông sai rồi, con gái của chúng ta năm nay mới một tuổi, sang năm thì con gái mình sẽ cùng tuổi với con trai ông ấy, sao ông không chịu gả con cho gia đình ấy ?”

(Tiếu phủ)

Suy tư 51:

Hơn nhau một tuổi thì dù cho một trăm năm sau cũng vẫn cứ là hơn một tuổi, thua nhau một tuổi thì cho sống thêm vài chục năm nữa cũng vẫn là thua một tuổi, con nít cũng biết tính toán như thế huống chi là người lớn, đúng là vợ chồng hồ đồ...

Vợ chồng hồ đồ là vì họ không biết tính toán, không biết cộng trừ nhân chia theo số học.

Có nhiều giáo dân cũng “hồ đồ” trong việc thờ phượng Chúa trong các lễ nghi phụng vụ:

- Có người hồ đồ cho rằng giữ đạo cốt yếu là ở trong tâm cho nên họ không thèm đi tham dự thánh lễ, kể cả ngày Chúa Nhật, cho nên họ trở thành gương mù gương xấu cho con cái, họ hồ đồ hơn cả vợ chồng hồ đồ không biết tính tuổi ở câu chuyện trên.

- Có người hồ đồ cho rằng, trong thánh lễ phần quan trọng nhất là phần Truyền Phép cho nên họ đợi cha giảng xong thì mới đi vào nhà thờ, họ ích kỷ chỉ có ăn mà không có tâm tình hiệp thông với cộng đoàn, họ hồ đồ hơn cả vợ chồng hồ đồ ở câu chuyện trên.

- Lại có người hồ đồ cho rằng chỉ cần có lòng sám hối là Chúa tha tội, cần gì phải đi xưng tội với linh mục, họ hồ đồ hơn cả người hồ đồ, vì nơi họ một chút vốn liếng giáo lý học ngày rước lễ lần đầu cũng bị quên mất tiêu, cho nên không lạ gì họ sống như những người không biết Chúa...

Hồ đồ của cặp vợ chồng trên đây còn có thể tha thứ được bởi vì họ không biết tính toán, nhưng người Ki-tô hữu mà hồ đồ trong việc thờ phượng Chúa thì tội khó tha, bởi vì bất kỳ nhà thờ giáo xứ nào cũng có những lớp giáo lý để dạy cho họ biết phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào để cho khỏi hồ đồ...

Chung quy cũng bởi tội kiêu ngạo mà ra !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info