55. VÕ QUAN TUẦN ĐÊM

Võ quan đi tuần trong đêm gặp một người trở về nhà muộn và nói mình là thư sinh, võ quan nói:

- “Đã là người đọc sách thì ta hạch xem sao ?”

Thư sinh nói

- “Mời ngài ra đề ạ.”

Viên võ quan suy nghĩ rất lâu mà cũng không nghĩ ra đề nào cả, bèn quát lên nói:

- “Thật là phúc cho mày, may mà tao nghĩ không ra đề nào cả.”

(Tiếu phủ)

Suy tư 55:

Nếu ông quan này văn võ song toàn thì anh học trò đi về nhà muộn ban đêm ấy chắc chắn sẽ vào trong khám của huyện ngủ một đêm, nhưng may phước ông võ quan tuần đêm này chữ nghĩa không rành.

Ông võ quan không rành chữ nghĩa là vì ông chỉ chú trọng đến võ nghệ, đó là chuyện bình thường, nhưng không rành chữ nghĩa mà lại đòi ra đề thơ văn cho học sinh thì đúng là chuyện bất bình thường...

Ở đời có nhiều chuyện bất bình thường khiến người khác nhìn không thuận mắt, như thầy giáo chửi tục trước mặt học trò, cha mẹ đánh bài ăn bạc trước mặt con cái, các bậc tu hành uống rượu như hủ chìm trước mặt giáo dân, cảnh sát giao thông kiếm cớ bắt phạt người chạy xe để ăn tiền.v.v...

Những cái bất bình thường này đều là những đề tài nan giải cho những người có tâm hồn thiện lương trong xã hội, nhất là những người có niềm tin tôn giáo.

Hãy làm những chuyện rất bình thường nhưng rất thuận mắt mọi người, đó là quảng đại với tha nhân, tha thứ và thân thiện với người ghét mình, hòa nhã và hòa đồng với người bất đồng ý kiến, giúp đỡ người cô đơn, an ủi người bất hạnh, giúp đỡ người khác hơn là hạch sách bắt nạt.v.v...Đó chính là những điều mà Đức Chúa Giê-su đã thực hành và đã dạy chúng ta khi Ngài còn ở thế gian, và vẫn tiếp tục dạy qua Giáo Hội Công Giáo do chính Ngài sáng lập đang hiện diện giữa thế gian này.

Khiêm tốn thấy mình khiếm khuyết là đem lại hạnh phúc cho tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info