106. Ai cũng biết dùng chút mật ngọt thì có thể bắt được ruồi, hơn là dùng một thùng giấm để bắt ruồi.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info