111. Sỉ nhục, đối với người vô cớ mà bị sỉ nhục thì không nghĩa lý gì cả, nhưng đối với người sỉ nhục người khác thì phải thanh toán rõ ràng.

(Thánh Phan-xi-cô Năm Dấu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info