61. CẦN MỘT NGÀN TAY

Có một thợ hớt tóc nhưng tay nghề rất kém, mỗi lần hớt tóc thì đều hớt một mảng da đầu của khách, ông ta vội vã lấy ngón tay bịt vết thương lại.

Về sau, khách bị hớt mảng da càng ngày càng nhiều, mười ngón tay không đủ để bịt, ông ta bực mình bèn nghĩ:

- “Hớt tóc khó thật, nếu mình có một ngàn cánh tay của bà Quan Âm thì tốt biết mấy nhỉ !”

(Tiếu phủ)

Suy tư 61:

Có một ngàn tay mà không có đầu óc để chỉ huy ngàn tay ấy thì vô ích, chỉ có hai tay nhưng có một khối óc minh mẫn thì hơn có ngàn tay.

Có những người Ki-tô hữu đọc thuộc làu làu kinh hôm kinh mai nhưng không biết những kinh ấy dạy những gì, bởi vì họ vẫn sống như những người không tin vào Chúa; có những người suốt ngày bận rộn vì tham gia khóa học này, tham dự hội đoàn nọ nhưng một chút tâm tình yêu mến tha nhân cũng không có, họ như người thợ hớt tóc ước muốn có ngàn tay để làm việc này việc nọ, nhưng cuộc sống chỉ có hai việc mà họ làm chưa xong đó là mến Chúa yêu người !

Một khối óc và hai cánh tay là đủ rồi, cũng như chỉ cần có đức tin và lòng yêu mến thì cuộc sống của người Ki-tô hữu chắc chắn là mười phân vẹn mười, bởi vì đức tin dạy cho họ biết phải yêu mến như thế nào để làm sáng danh Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.

Đừng ước mơ có ngàn tay để làm việc Chúa việc Mẹ, nhưng hãy cầu xin Chúa gia tăng sức mạnh của cánh tay đức tin và cánh tay yêu thương để biết yêu mến và phụng thờ Ngài qua tha nhân.

Đó chính là ước mơ đẹp và chính đáng nhất của người Ki-tô hữu vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info