90. ĐÁNH TRÁO ĐẾ GIÀY

Có một thợ làm giày đã nhiều năm làm giày cho người ta, nhưng chỉ dùng qua có một đế giày mà thôi. Số là như thế này: đế giày sẽ rơi ra ngay khi khách vừa ra khỏi tiệm của ông ta. Ông ta thường đứng chực chờ sau lưng khách đợi cho đế giày rơi ra thì lập tức nhặt lại để huề vốn.

Một hôm, ông ta cùng theo khách về đến nhà nhưng vẫn không thấy đế giày rơi ra, ông ta rất thất vọng, nói:

- “Vốn của ta đã cụt rồi.”

Ông ta mặt mày ủ dột trở về nhà, vừa về đến hiệu giày thì nhìn thấy đế giày ở trong nhà. Té ra là đế giày đã rớt trong nhà từ trước !

(Tiếu phủ)

Suy tư 90:

Có những tiệm vàng bạc hay làm thiếu cân lượng của khách hàng; có những tiệm ăn treo đầu dê bán thịt chó; có những người miệng nói “yêu thương” nhưng hành động thì như kẻ thù...

Đa số là người ta thích đến những tiệm có người công giáo làm chủ, bởi vì người ta đều biết người Ki-tô hữu có một tâm hồn rất ngay thẳng và công bằng không hề lừa dối ai, đó là một nét son của người công giáo.

Cũng có một vài người Ki-tô hữu cũng “treo đầu dê bán thịt chó” khi họ khoác trên mình cái nhãn hiệu công giáo, nhưng trong cuộc sống thì y như là người không có niềm tin vào Chúa, những người này thường ăn to nói lớn nhưng không muốn bắt tay vào việc, họ thường chỉ trích những người đạo đức là giữ đạo bên ngoài nhưng chính họ là những người rất coi trọng hình thức “treo đầu dê”, mà lòng dạ thì “bán thịt chó” mà không biết xấu hổ với lương tâm.

Người Ki-tô hữu nếu đánh mất bản chất Ki-tô hữu trong tâm hồn của mình, thì cũng giống như người thợ tham lam làm đế giày dỏm mau rớt ra khỏi chiếc giày vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info