143. Thánh đức của nội tâm thì hoàn toàn không cần thiết phải thực hành những việc khổ công bên ngoài, để hiện ra đức hạnh đến từ mặt nội tâm.

(Thánh Christina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info